Hugin og Munin

Fagfornyelsen
Digital
Hugin og Munin
Hugin og Munin
Nynorsk, Bokmål, Flerspråklig • Digital
Ekskl. mva. Inkluderer volumrabatt
Hugin og Munin
Elevlisens 12 måneder Tilbyr volumrabatt

Hugin og Munin er et morsmålsstøttet digitalt læremiddel i norsk for nyankomne ungdommer og unge voksne. Læremiddelet passer spesielt for elever som følger læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid, men det kan også passe for minoritetsspråklige ungdommer i grunnskolen og ordinær videregående opplæring.  

Hugin og Munin tar utgangspunkt i elevenes språkkunnskaper og erfaringer som en ressurs. Det bidrar til at hver enkelt elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

Læremiddelet er delt inn i moduler som tar utgangspunkt i kjerneelementene i læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid. Du finner også aktiviteter knyttet til de tverrfaglige temaene. Innholdet er tilpasset ungdommer som skal gjennomføre videregående opplæring. Ungdommer skal tas på alvor, de skal ikke undervurderes. Derfor gir vi heller mye støtte framfor å forenkle lærestoffet. Vi har bl.a morsmålsstøtte på 10 språk, mulighet for muntlig innlevering, leseguider og lydstøtte. 

Hugin og Munin har timesvis med lesestoff i ulike sjangre. Det er mange oppgaver og støttemateriell til tekstene, med gode muligheter for samhandling. Alt er samlet i ett multimodalt læringsunivers, hvor eleven får utvikle seg både som kreativ skaper og kritisk mottaker.

Hugin og Munin er under stadig utvikling og nytt vil være et levenede læremiddel som oppdaterer og legger til nye læringsstier med aktuelle teamer.

 Gå til Hugin og Munin

Vis hele omtalen Vis mindre
 • ISBN/varenr. 300000319
 • Språk Nynorsk, Bokmål, Flerspråklig
 • Utgitt 15.02.2023
 • Forlag/leverandør Magisk Kunnskap AS
 • Medvirkende
 • Klassetrinn VG1, VG2
 • Fag Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig (NOR1402), Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig (NOR1401), Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram (NOR1407), Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig (NOR1404), Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig (NOR1403), Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram (NOR1408), Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig (NOR1409)
 • Fagområde Norsk for elever med kort botid
 • Læreplan LK20 Fagfornyelsen
 • WCAG-nivå
 • Operativsystem
 • Produktlinker

  https://mku.no/

 • Lisensstatus
 • Lisenstype Elevlisens
 • Lisensvarighet 12 måneder
 • Lisensbegrensning
 • Lisensbetingelser Hugin og Munin
 • Antall lisenser Veil. pris per lisens
 • 1–15 kr 740,00
 • 16–30 kr 700,00
 • 31–50 kr 660,00
 • >51 kr 598,00