Brukere og rettigheter


På denne siden kan du se hvem på din skole som har tilgang til Pendel. Oversikten kan filtreres på tilknytning (Ansatt/Elev) eller rettigheter. 
Dersom du er en ansatt med utvidede rettigheter kan du også tilpasse øvrige ansattes rettigheter her. Dette gjør du ved å klikke på «Rediger». Slike rettigheter kan f.eks være tilgang til å handle eller til å tildele lisenser, da dette ikke er standard tilganger hos en vanlig bruker. 

I denne oversikten har du også mulighet til å se hvem på din skole som har slike utvidede rettigheter. Se etter ikoner som kommer opp under fanen «Utvidede rettigheter». Hver rettighet har sitt ikon. 

Å tildele ekstra rettigheter til enkeltpersoner vil for eksempel ofte være aktuelt for rettigheten "Tildele lisenser", da det ofte er andre personer enn de som kjøper inn læremidlene som skal dele ut lisensene. For at en lærer med standard rettigheter i Pendel skal kunne tildele lisenser, må denne rettigheten skrus på. På samme måte må rettigheten til å se f.eks økonomioversikten skrus av, dersom det ikke er ønske om at alle lærere skal ha tilgang til dette. 

Nedenfor kan du se standardoppsettet for de ulike rollene i Pendel

Gi rettigheter til brukere – Kun ansatt med utvidede rettigheter
Se økonomi og ordreoversikt – Alle ansatte                                     
Se nettbutikk – Alle ansatte   
Rettigheter til å kjøpe – Kun ansatt med utvidede rettigheter (Ikke for e-handelskunder) 
Tildele lisenser – Kun ansatt med utvidede rettigheter
Se gruppeoversikt – Alle ansatte     
Se skolens lisenser – Alle ansatte   
Se mine lisenser – Alle ansatte og elever (Personlig for hver enkelt)
Se kundeservice og «skolens saker»  - Alle ansatte               
Se min profil - Alle ansatte og elever                                 
Se meldinger - Alle ansatte og elever