Yrkesnorsk

Yrkesnorsk basis
– en læringsplattform om arbeidsliv for voksne innvandrere!
  • BS Undervisning
  • 28/11/2023
  • Sist endret 28, november 2023

Yrkesnorsk basis bidrar til å arbeidsrette norskopplæringen for ungdom og voksne med norsk som andrespråk.

Læremidlene gir ordforråd og faglig kunnskap knyttet til ulike yrker, i tillegg til sosiale ferdigheter og kulturell innsikt.

Yrkesnorsk blir brukt av kommunale voksenopplæringer, videregående skoler (yrkesfag), arbeidsmarkedsbedrifter og programrådgivere i NAV.

Yrkesnorsk blir kontinuerlig oppdatert og utviklet med relevant innhold som bidrar til å kvalifisere deltakerne til arbeidslivet i Norge.

 

Yrkesnorsk basis

– en læringsplattform om arbeidsliv for voksne innvandrere!

Lær om:

• arbeidslivet i Norge

• jobbsøking

• ulike yrker

• uttrykk i arbeidslivet

• kulturkoder på jobben

• småprat på jobben

• hverdagslivet i Norge

• det norske språket

 

Hva får du?

• videoer av ulike personer i forskjellige yrker

• 2000 sider med selvrettende oppgaver, dialoger og tekster

• 150 videoer fra arbeidsplasser og situasjoner i arbeidslivet