Rettigheter og funksjoner


Arbeidshverdagen er ulik avhengig av hva slags arbeidsoppgaver du har. For at Pendel skal være tilpasset hver enkelt i størst mulig grad, kan tilganger og rettigheter endres og tilpasses helt ned på personnivå, slik at du får tilgang til de funksjonene som er mest relevant for deg. På denne måten kan Pendel for eksempel se ulik ut for en bestiller, lærer eller elev. 

På denne siden får du informasjon om de ulike rettighetene, rollene og funksjonene i Pendel.

Hvem er administrator?

Alle skoler som har et kundeforhold hos BS Undervisning gjennom en rammeavtale er allerede registrert i våre systemer. Personer som er registrert med en konto for innkjøp hos oss, vil automatisk få rollen som administrator for skolen sin i Pendel. En administrator kan se alt i Pendel, og tildele eller ta bort rettigheter og tilganger til de øvrige på skolen. Rettigheter kan tilpasses ved å gå inn på «Brukere og rettigheter» i Pendel etter innlogging.   

Dersom en skole har flere kontaktpersoner registrert i våre systemer, vil alle disse få rollen som administrator. Dersom denne rollen bør ligge hos noen andre på skolen, kan administratorrollen også skrus av.

Merk at administratortollen tildeles med utgangspunkt i match mellom mailadressen du er registrert med hos Feide, og det som er registrert hos oss. Dersom du tidligere har hatt innkjøpsmuligheter hos oss, men ikke lenger har det i Pendel, kan dette bety at vi må oppdatere mailadressen din i våre systemer. Dette kan f.eks oppstå dersom kommunen eller fylkeskommunen du jobber i har blitt sammenslått. Kontakt vår kundeservice, så hjelper de deg med å endre dette.

Jobber du i kommunen eller fylkeskommunen og ønsker en oversikt over bestillere som er registrert hos oss, og som vil bli administrator for deres skoler? Ta kontakt med oss på pendel@bsu.no.

- Lærer

Når personer som ikke er registrert som kontaktperson i våre systemer logger inn i Pendel, vil de se mindre enn en som er administrator. En lærer uten innkjøpsrolle vil for eksempel ikke ha mulighet til å tildele lisenser eller å handle, men den vil få oversikt over produkter i nettbutikken (uten innkjøpsmulighet), og over digitale lisenser som er kjøpt inn på skolen.

- Elev

Elevene kan også logge inn i Pendel. Elever kan i første omgang benytte Pendel som en slags «personlig bokhylle», og de vil derfor ha minimalt med tilganger. Elever kan logge inn i Pendel og få oversikt over de digitale lisensene som er tildelt til den enkelte eleven. For at en lisensadministrator skal kunne tildele lisenser, må eleven være synlig i Pendel.

Synlighet i Pendel

Første gang du logger inn i Pendel, vil du kanskje ikke se de øvrige brukerne på skolen din. Det er to ting som kan utløse at personer blir synlige i Pendel: 1) Vedkommende logger inn i Pendel selv, 2) Noen fra samme Feide-gruppe logger inn. Alle som er registrert i samme Feide-gruppe vil bli synlig når en person fra denne gruppen logger inn. En Feide-gruppe kan være et fag, klasse el. Dette gjelder også på elevnivå. Gruppene er hentet fra Feide-systemet.

Tilpassning av rettigheter

Tilpasning av rettigheter for enkeltpersoner vil kun være mulig når personer er synlige i Pendel. Informer de ansatte på skolen din, og be de logge inn, for å starte arbeidet med tilpasning av de ulike brukerrettighetene. Etter hvert som personer på skolen din blir synlige, kan administrator tilpasse rettighetene under «Brukere og rettigheter» i Pendel.
Dette vil for eksempel være aktuelt for lisenstildeling, da det ofte er andre personer enn de som kjøper inn læremidlene som skal dele ut lisensene. For at en lærer som ikke er administrator skal kunne tildele lisenser, må denne rettigheten skrus på.

Standardoppsett for rettigheter

Alle roller i Pendel er utstyrt med et standardoppsett med rettigheter. Disse baserer seg på rollen du har i Feide-systemet, og de kan tilpasses ved behov. Tilpasningene gjøres av en administrator på skolen din.
Rettighetene er ikke låst til en rolle. Dette betyr for eksempel at en lærer kan gis mulighet til å tildele lisenser, uten at den også får mulighet til å handle.

Nedenfor kan du se standardoppsettet for de ulike rollene.

Gi rettigheter til brukere - Administrator
Se nettbutikk – Administrator, lærer
Rettigheter til å kjøpe – Administrator
Se økonomi og ordreoversikt – Administrator
Se gruppeoversikt - Administrator
Se skolens lisenser – Administrator, lærer
Tildele lisenser – Administrator
Se mine lisenser * – Administrator, lærer, elev
Se kundeservice * - Administrator, lærer
Se min profil * - Administrator, lærer, elev
Se meldinger * - Administrator, lærer, elev

* Rettighet kan ikke skrus av

De ulike funksjonene i Pendel

Når du logger inn i Pendel møter du et «dashbord» med ulike funksjoner. Her kan du enkelt klikke deg inn på de ulike «boksene» for å få tilgang til de ulike funksjonene. Om du ikke ser alle funksjonene som er listet opp nedenfor når du logger inn, er dette fordi du ikke har fått tilgang/rettighet til disse. Hvilket standardoppsett du har baserer seg på rollen du har i systemet. Les mer om hvordan rettigheter og roller fordeles, høyere opp på denne siden.

Nettbutikk – I nettbutikken kan du finne og kjøpe alle typer læremidler fra alle leverandører. Du kan enkelt sortere for å spisse søket ditt.
Skolens lisenser og lisenstildeling – Få oversikt over alle de digitale lisensene skolen in har kjøpt inn. Her kan du også tildele lisenser til elevene, og fornye de som har utløpt.
Gruppeoversikt – Få oversikt over alle gruppene på din skole som er hentet ned fra Feide-systemet. Disse gruppene kan benyttes for enklere lisenstildeling.
Mine lisenser – Dine personlige «bokhylle». Få oversikt over alle lisenser som er tildelt til deg, og som du kan ta i bruk.
Økonomi og ordreoversikt – Her får du oversikt over alle ordre og fakturaer som er knyttet til din skole. Du kan også søke opp enkeltlinjer, og følge leveringsstatus.
Kundeservice – Her får du svar på alt du lurer på, kan finne igjen tidligere saker som er sendt inn til oss, og enkelt komme i kontakt med vår kundeservice.
Meldinger – Her vil du få melding fra oss, dersom vi har noe viktig å si fra om. Meldingene vi sender ut er alltid tilpasset dine rettigheter og rolle, slik at informasjonen er relevant for deg.
Brukere og rettigheter – Her kan du administrator tilpasse de ulike rettighetene og tilgangene til øvrige brukere. Du kan også opprette ny bruker ved behov.
Min konto – Her får du oversikt over informasjonen vi har registrert på deg i våre systemer. Ønsker du å endre noe informasjon, kan du kontakte vår kundeservice.