Rettigheter og funksjoner


Det skal være enkelt å komme i gang med Pendel, men for at tjenesten skal fungere så bra som mulig for din skole, er det noe det kan være greit å sette seg inn i, før man går i gang.

Det vil for eksempel spille en rolle hva slags innkjøpsløsning kommunen eller fylkeskommunen din benytter. I tillegg bør skolene sørge for at det registreres en administrator, slik at rettigheter og roller kan tildeles, og Pendel blir tilpasset til hver enkelt.

På denne siden får du informasjon om oppstartsprosessen og hvordan du går i gang. Du kan også lese om de ulike rettighetene rollene, og funksjonene i Pendel. Trykk på plusstegnet (+) for å utvide fanene og lese mer. 

Denne siden ble sist oppdatert: 17.04.2024

 

 • Oppstart av Pendel (for kommuner og fylkeskommuner)

  For handel via nettbutikk/Pendel
  1. Aktiver Feide for Pendel for at skolene skal få tilgang, les mer her
  2. Informer skolenes bestillere om at Pendel kan tas i bruk for å handle
  3. Test løsningen, gjerne i samråd med BS Undervisning og en test-skole i din kommune eller fylkeskommune
  Merk! Vi anbefaler at man i første runde kun registrerer bestillere. Lisenser bør tildeles og testes før man ber elever og lærere logge på.  

  For handel via e-handel/punchout
  1. Aktiver Feide for Pendel, les mer her
  2. Kontakt BS Undervisning for å motta ny link for oppkobling av pendel.no mot deres e-handel
  3. Test løsningen, gjerne i samråd med BS Undervisning og en test-skole i din kommune eller fylkeskommune
  4. Informer skolene om at handel fortsatt foregår i e-handel, men at de nå vil møte pendel.no
  - Kontakt oss gjerne for å motta oppstartsskriv som kan benyttes, eller for kursing av brukere
  5. Administrator må aktiveres på hver enkelt skole, da de ikke aktiveres automatisk for kunder med et punchout-system. Les mer nedenfor
  Merk! Vi anbefaler at man i første runde kun registrerer bestillere. Lisenser bør tildeles og testes før man ber elever og lærere logge på.  

 • «Onboarding» - Steg for steg

  Bestillere: Start med å informere bestillere på skolene, og sørg for at disse kommer på plass i Pendel
  Lærere: Informer deretter lærere.
  Merk: Lisenser bør tildeles i forkant, slik at brukerne (elever og øvrige lærere) ikke møter tomme sider. Det anbefales derfor å avvente full bruk før dette er i orden.
  Elever: Når alt er testet og fungerer, informer elever slik at de kan ta Pendel i bruk.

  BS Undervisning bistår gjerne med onboardingsprosessen.

 • Registrering av administrator

  En administrator må registreres på hver skole, og denne personen vil ha alle rettigheter. En administrator kan se alt i Pendel, og tildele eller ta bort rettigheter og tilganger til de øvrige på skolen. Alle skoler som har et kundeforhold hos BS Undervisning gjennom en rammeavtale, er allerede registrert i våre systemer. Personer med innkjøpsansvar på disse skolene skal i utgangspunktet være registrert som administrator. Øvrige ansatte som logger inn vil få begrenset med rettigheter, og har for eksempel ikke mulighet til å handle eller tildele lisenser.

  I enkelte tilfeller kan det likevel være behov for at administrator registreres på nytt, for at alle rettigheter skal være tilgjengelig for de rette personene på skolen. Det er nødvendig å ha minst én administrator per skole. Vi anbefaler at dette er en person som allerede har innkjøpsansvar på skolen, og som dermed allerede er registrert i BS Undervisnings systemer.

  Dersom du har innkjøpsansvar på din skole, men opplever at du mangler rettigheter, ber vi om at du følger stegene nedenfor for å utvide dine rettigheter.

  1. Den som skal være administrator må logge inn én gang, før det bes om utvidelse av rettigheter
  2. Skolene melder inn administrator og ber om utvidede rettigheter HER
  3. Administrator vil nå få alle rettigheter, og kan tilpasse tilganger for de øvrige på skolen

  Merk at administrator ved skoler som benytter et kommunalt eller fylkeskommunalt e-handelssystem, ikke vil få tilgang til å handle i Pendel, da handel fortsatt skal foregå via disse systemene.

 • Innkjøp i Pendel

  Når vi har utviklet Pendel har vi tatt høyde for skolenes ulike bestillingsløsninger. Flere kommuner og fylkeskommuner har valgt å handle hos oss via vår nettbutikk, mens andre bruker innkjøpssystemer som leveres av eksterne leverandører (Visma, Agresso el.). Hvilken bestillingsløsning din skole benytter, vil ha betydning for hvordan du kan bruke Pendel. 

  Les mer om
  innkjøp via ulike innkjøpssystemer her

 • Roller

  For at Pendel skal være tilpasset hver enkelt i størst mulig grad, baserer systemet seg på ulike roller som har ulike tilganger og rettigheter i Pendel. Disse tilgangene kan endres og tilpasses helt ned på personnivå, slik at du får tilgang til de funksjonene som er mest relevant for deg. På denne måten kan Pendel for eksempel se ulik ut for en bestiller, lærer eller elev. Nedenfor får du informasjon om utgangspunktet for standardrollene i Pendel.

  Ansatt med utvidede rettigheter
  Når en ansatt melder seg som "administrator", får den utvidede rettigheter, og kan se alt i Pendel. Det er også denne personen som kan tildele eller ta bort rettigheter og tilganger til de øvrige på skolen. Administratoren på skolen er ofte den som har innkjøpsansvar, og som allerede er registrert i BS Undervisnings systemer. Dersom du har innkjøpsansvar på din skole, men mangler rettigheter, kan du registrere deg via dette skjemaet, og få utvidede rettigheter. Les mer om registrering av administrator lenger opp på denne siden.

  Ansatt
  Når lærere som ikke pleier å bestille læremidler logger inn i Pendel, vil de se mindre enn en som har meldt seg som administrator. Denne rollen kaller vi for ansatt. En ansatt vil for eksempel ikke ha mulighet til å tildele lisenser, men den vil få oversikt over produkter i nettbutikken (uten innkjøpsmulighet), og over digitale lisenser som er kjøpt inn på skolen.

  Elev
  Elever kan også logge inn i Pendel. I første omgang kan de benytte Pendel som en slags personlig «digital bokhylle», og vil ha minimalt med tilganger. Elever kan logge inn i Pendel og få oversikt over de digitale lisensene som er tildelt til den enkelte eleven. 

 • Synlighet i Pendel

  Dersom ikke en bruker er synlig i Pendel, kan årsaken være at brukeren nylig er lagt inn i skolens SAS eller har endret gruppetilhørighet. Pendel henter informasjon fra FEIDE hver natt, og henter da inn nylige endringer og oppdateringer fra skolens system

 • Tilpasning av rettigheter

  Den eller de som har administratorrettigheter kan tilpasse andre ansattes rettigheter i modulen "Brukere og rettigheter".

  Dette vil for eksempel være aktuelt for lisenstildeling, da det ofte er andre personer enn de som kjøper inn læremidlene som skal dele ut lisensene. For at en lærer som ikke er administrator skal kunne tildele lisenser, må denne rettigheten skrus på.

 • Standardoppsett for rettigheter

  Alle roller i Pendel er utstyrt med et standardoppsett med rettigheter. Disse kan tilpasses ved behov. Tilpasningene gjøres av en administrator på skolen din.

  Rettighetene er ikke låst til en rolle. Dette betyr for eksempel at en lærer kan gis mulighet til å tildele lisenser, uten at den også får mulighet til å handle.
  Nedenfor kan du se standardoppsettet for de ulike rollene.

  Gi rettigheter til brukere – Kun ansatt med utvidede rettigheter
  Se økonomi og ordreoversikt – Kun ansatt med utvidede rettigheter                                     
  Se nettbutikk – Alle ansatte   
  Rettigheter til å kjøpe – Kun ansatt med utvidede rettigheter (Ikke for e-handelskunder) 
  Godkjenne ønskelister  Kun ansatt med utvidede rettigheter 
  Tildele lisenser – Kun ansatt med utvidede rettigheter
  Se gruppeoversikt – Alle ansatte     
  Se skolens lisenser – Alle ansatte   
  Se mine lisenser – Alle ansatte og elever (Personlig for hver enkelt)
  Se kundeservice og «skolens saker»  - Alle ansatte               
  Se min profil - Alle ansatte og elever                                 
  Se meldinger - Alle ansatte og elever  

 • Pendels ulike funksjoner

  Når du logger inn i Pendel møter du et «dashbord» med ulike funksjoner. Her kan du enkelt klikke deg inn på de ulike «modulene» for å få tilgang til de ulike funksjonene. Om du ikke ser alle funksjonene som er listet opp nedenfor når du logger inn, er dette fordi du ikke har fått tilgang/rettighet til disse. Hvilket standardoppsett du har, baserer seg på rollen du har i systemet. Les mer om hvordan rettigheter og roller fordeles, høyere opp på denne siden. 

  Nettbutikk – I nettbutikken kan du finne og kjøpe alle typer læremidler fra alle leverandører. Du kan enkelt sortere for å spesifisere søket ditt. 

  Kampanjer - I kampanjemodulen kan du finne egne kampanjer på læremidler og handle disse.

  Skolens lisenser og lisenstildeling – Få oversikt over alle de digitale lisensene skolen din har kjøpt inn. Her kan du også tildele lisenser til elevene, supplere ved behov og fornye de som har utløpt.

  Grupper i Feide – Få oversikt over alle gruppene på din skole som er hentet ned fra Feide-systemet. Disse gruppene kan benyttes for enklere lisenstildeling.

  Mine læremidler– Din personlige «digitale bokhylle». Få oversikt over alle lisenser som er tildelt til deg, og som du kan ta i bruk. 

  Økonomi og ordreoversikt – Her får du oversikt over alle ordre og fakturaer som er knyttet til din skole, fordelt på trykt og digitalt. Du kan også søke opp enkeltlinjer, og følge leveringsstatus. 

  Kundeservice – Her får du svar på alt du lurer på. Du kan finne igjen tidligere saker som er sendt inn til oss, og enkelt komme i kontakt med vår kundeservice. 

  Meldinger – Her vil du få melding fra oss, dersom vi har noe viktig å si fra om. Meldingene vi sender ut er alltid tilpasset dine rettigheter og rolle, slik at informasjonen er relevant for deg. 

  Brukere og rettigheter – Her kan administrator tilpasse de ulike rettighetene og tilgangene til øvrige brukere. 

  Ønskelister - Som lærer kan du legge produkter i en ønskeliste direkte fra nettbutikken. Når ønskelisten er klar kan denne sendes til innkjøper ved skolen. Innkjøper kan igjen vurdere om det enkelte produktet skal legges i handlekurv og kjøpes inn, eller om ønsket avslås. 

  Min konto – Her får du oversikt over informasjonen vi har registrert på deg i våre systemer. Ønsker du å endre noe informasjon, kan du kontakte vår kundeservice.