Tilpasset skolens innkjøpssystem


Når vi har utviklet Pendel har vi tatt høyde for skolenes ulike bestillingsløsninger. Flere kommuner og fylkeskommuner har valgt å handle hos oss via vår nettbutikk, mens andre bruker innkjøpssystemer som leveres av eksterne leverandører (Visma el.). Hvilken bestillingsløsning din skole benytter, vil ha betydning for hvordan du kan bruke Pendel. 

Nedenfor forklarer vi hvilken betydning valg av innkjøpsløsning har for bruken av Pendel. Det er bestemt sentralt i kommunen eller fylkeskommunen du jobber i hva slags systemer du skal benytte, og dette er ikke noe vi kan overstyre. Det er derfor svært viktig at du har informasjon om dette før du tar i bruk Pendel til å handle. 

Dersom du er usikker på hva slags løsning din skole skal bruke, ta kontakt med din kommune eller fylkeskommune. 

Nettbutikk

Flere av våre kunder har i lang tid benyttet vår nettbutikk på bsu.no til å handle hos oss. Kunder som tidligere har handlet via nettbutikk, kan handle som vanlig også gjennom Pendel, da dette i praksis er det samme. Ordre og faktura vil genereres som før, og for deg er eneste forskjell at du nå finner disse igjen som innlogget i Pendel. Du vil dermed få full utnyttelse av Pendel fra dag én. Logg inn i Pendel med din Feidekonto, og fortsett som før! 

Finner du ikke din kommune eller fylkeskommune i nedtrekks menyen ved innlogging? Kontakt Feide-administrator i din kommune eller fylkeskommune for å aktivere Feide for Pendel. Les mer om aktivering av Feide her. (Link til «Hvordan få tilgang»)

Kommunalt/fylkeskommunalt innkjøpssystem

Noen av våre kunder benytter kommunale/fylkeskommunale innkjøpssystemer for å handle hos oss. Hvorvidt slike systemer skal benyttes er bestemt sentralt i din kommune eller fylkeskommune, og dette er ikke noe vi kan overstyre. De kundene dette gjelder skal fortsatt handle hos oss gjennom disse systemene. Alle innkjøp og lisenser registreres likevel i Pendel. 

I praksis betyr dette at du kan logge inn i Pendel med din Feide-konto, og få tilgang til oversikter over hva som er kjøpt inn, tildele digitale lisenser, og alle andre øvrige funksjoner. Du kan også gå inn i vår nettbutikk for å utforske produktene, men selve handelen må foretas i innkjøpssystemet. Så snart handelen er gjennomført, finner du oversiktene igjen ved å logge inn i Pendel. 

Punch out-løsning

Noen benytter også en såkalt punch out-løsning. En punch out-løsning innebærer at vi har satt opp vår nettbutikk mot kommunens eller fylkeskommunens innkjøpssystem. For slike kunder gjelder det samme som ovenfor. Vi setter imidlertid gjerne opp PO-løsningen mot Pendel nettbutikk fremfor bsu.no. Be din kommune eller fylkeskommune ta kontakt med oss, så ordner vi dette på forespørsel! 


Er du usikker på hvilken løsning din skole benytter, kontakt ansvarlig person i din kommune eller fylkeskommune. Vår kundeservice kan også hjelpe til med slike spørsmål.