Tilpasset skolens innkjøpssystem


Når vi har utviklet Pendel har vi tatt høyde for skolenes ulike bestillingsløsninger. Flere kommuner og fylkeskommuner handler hos oss via vår nettbutikk, mens andre bruker innkjøpssystemer som leveres av eksterne leverandører (Visma, Agresso el.) som er koblet opp mot vårt sortiment. Hvilken bestillingsløsning din skole benytter, vil ha betydning for hvordan du kan bruke Pendel. 

Nedenfor forklarer vi hvilken betydning din innkjøpsløsning har for bruken av Pendel. Det er bestemt sentralt i kommunen eller fylkeskommunen du jobber i hva slags systemer du skal benytte, og dette er ikke noe vi eller skolen selv kan overstyre. Det er derfor svært viktig at du har informasjon om bestillingsløsningen du skal bruke før du tar i bruk Pendel til å handle. 

Dersom du er usikker på hva slags løsning din skole skal bruke, ta kontakt med ansvarlig person i din kommune eller fylkeskommune. Vår kundeservice kan også hjelpe til med å finne ut av dette. 

Nettbutikk

Flere av våre kunder har i lang tid benyttet vår nettbutikk på bsu.no til å handle hos oss. Kunder som tidligere har handlet via nettbutikk, kan handle som vanlig også gjennom Pendel, da dette i praksis er det samme. Ordre og faktura vil genereres som før, og for deg er eneste forskjell at du nå finner disse igjen som innlogget i Pendel. Du vil dermed få full utnyttelse av Pendel fra dag én. Logg inn i Pendel med din Feidekonto, eller brukernavn og passord, og fortsett som før! 

Finner du ikke din kommune eller fylkeskommune i nedtrekksmenyen ved innlogging? Kontakt Feide-administrator i din kommune eller fylkeskommune for å aktivere Feide for Pendel. Les mer om aktivering av Feide her.

Kommunalt/fylkeskommunalt innkjøpssystem

Noen av våre kunder benytter kommunale eller fylkeskommunale innkjøpssystemer for å handle hos oss, mange kjenner slike systemer igjen under navn som Visma eller Agresso. Hvorvidt slike systemer skal benyttes er bestemt sentralt i din kommune eller fylkeskommune, og dette er ikke noe vi eller skolen kan overstyre. De kundene dette gjelder skal fortsatt handle hos oss gjennom kataloger som er satt opp mot disse e-handelssystemene. Dette er særlig viktig fordi fakturaer hos slike kunder ofte også kjøres gjennom de samme systemene, og kommunen eller fylkeskommunen krever at disse matcher. 

Merk at alle innkjøp og lisenser du kjøper via e-handelssystemet likevel registreres i Pendel, slik at du kan finne tilbake til disse både i ordreoversikt og for lisenstildeling.  

I praksis betyr dette at du kan logge inn i Pendel med din Feide-konto, og få tilgang til oversikter over hva som er kjøpt inn, tildele digitale lisenser, og alle andre øvrige funksjoner. Du kan også gå inn i vår nettbutikk for å utforske produktene, men selve handelen må foretas i det nevnte innkjøpssystemet. Så snart handelen er gjennomført, finner du oversiktene igjen ved å logge inn i Pendel. 

Punchout-løsning

Noen kommuner og fylkeskommuner benytter også en såkalt punchout-løsning. En punchout-løsning innebærer at nettbutikken vår er koblet opp mot kommunens eller fylkeskommunens innkjøpssystem. Ved bruk av en slik løsning overføres man til Pendels nettbutikk for å velge ut produkter, men handlekurven blir i praksis tatt med tilbake til innkjøpssystemet, og selve handelen blir gjennomført der. For slike kunder gjelder det samme som ovenfor. Du må gjøre selve handelen via kommunens eller fylkeskommunens punchout-løsning, deretter kan du logge inn i Pendel i etterkant for lisenstildeling og oversikt.


Er du usikker på hvilken løsning din skole benytter, kontakt ansvarlig person i din kommune eller fylkeskommune. Vår kundeservice kan også hjelpe til med slike spørsmål.