Aski Raski - Elevtall 0-50 elever ved skolen

Fagfornyelsen
Digital
Aski Raski - Elevtall 0-50 elever ved skolen
Aski Raski - Elevtall 0-50 elever ved skolen
Nynorsk, Bokmål • Digital
Ekskl. mva.
Aski Raski - Elevtall 0-50 elever ved skolen
Skolelisens 12 måneder

Elevene lærer teknikken å lese, gjennom trening i å høre, finne, skrive og lese enkeltord og setninger. I Aski Raski blir enkeltord brutt ned til én og én lyd som settes sammen til stavelser og ord. Slik blir elevene gode til å uttale både lyder og ord hurtig og riktig.

Kartlegging

Aski Raski inneholder en effektiv kartlegging. Denne gir raskt oversikt over elevenes ferdigheter og progresjon. Resultatene gir et godt utgangspunkt for å lage tilrettelagt opplegg for enkeltelever, grupper eller klasser. I lærermodulen får lærerne god oversikt over resultater, statistikker og aktiviteter for elevene. Her kan også egne læringsstier tildeles elevene.

Variasjon

Programmet består av fire ulike oppgavetyper: Hør, Finn, Skriv og Les. Når elevene gjør Les-oppgaver må en voksen være til stede og høre at de leser riktig. Jobber elevene derimot med Hør, Finn og Skriv, kan de jobbe selvstendig. Programmet gir tilbakemelding på om de gjør det riktig eller galt. Dermed kan én voksen hjelpe mange elever samtidig, på hver sine nivå.

Mestring

Aski Raski er like nyttig i bruk på skoler som i voksenopplæring og norskundervisning for alle nye innbyggere i landet vårt. Programmet er enkelt å bruke, og lagt opp for at elevene selv skal kunne finne frem og løse oppgaver, både på skolen og hjemme. 

Vis hele omtalen Vis mindre
 • ISBN/varenr. 300000411
 • Språk Nynorsk, Bokmål
 • Utgitt 01.08.2018
 • Forlag/leverandør Aski Raski AS
 • Medvirkende
 • Klassetrinn 1.trinn, 2.trinn, 3.trinn, 4.trinn, 5.trinn, 6.trinn, 7.trinn, 8.trinn, 9.trinn, 10.trinn, A1, A2
 • Fag
 • Fagområde
 • Læreplan LK20 Fagfornyelsen
 • WCAG-nivå WCAG v2.1
 • Operativsystem
 • Produktlinker

  https://app.askiraski.no/login