Pendel er tilpasset deg og din rolle

Når du logger inn i Pendel vil du få tildelt en rolle basert på din Feide-bruker, og «dashbordet» og tilgangene dine i Pendel vil dermed tilpasses ut fra dette. Disse rollene og tilgangene kan også tilpasses av en administrator etter innlogging.

Eksempelvis vil en bestiller ha full tilgang, og kan blant annet handle og følge med på skolens budsjett i Pendel. En lærer uten bestillerfunksjon vil ikke ha tilgang til å handle, men kan utforske nettbutikken og få oversikt over hva som er kjøpt inn, og hva som er tilgjengelig for bruk i «Skolens lisenser».

Elever kan også logge inn i Pendel, og få oversikt over hva de har tilgjengelig av digitale lisenser på personnivå. Dette er ikke helt klart enda, men vil være på plass til skolestart.

Administrator

Nettbutikk: Du vil ha tilgang til å utforske og handle produktene i vår nettbutikk, du kan også lagre produkter fortløpende i din huskeliste
Skolens lisenser: Du har tilgang til å få oversikt over innkjøpte lisenser på din skole, følge med på hvor mange som er tildelt og fornye lisensene
Kundeservice: Rask tilgang til vår kundeservice, pågående saker og informasjon
Meldinger: Motta meldinger fra oss og vårt system vedrørende dine pågående saker eller annen relevant informasjon
Tilgangskontroll: Det er du som har mulighet til å gi ulike roller og ansatte ulike tilganger i Pendel, det gjør du her
Min profil: 

Bestiller

- Nettbutikk: Du vil ha tilgang til å utforske og handle produktene i vår nettbutikk, du kan også lagre produkter fortløpende i din huskeliste
- Skolens lisenser: Du har tilgang til å få oversikt over innkjøpte lisenser på din skole, følge med på hvor mange som er tildelt og fornye lisensene
- Kundeservice: Rask tilgang til vår kundeservice, pågående saker og informasjon
- Meldinger: Motta meldinger fra oss og vårt system vedrørende dine pågående saker eller annen relevant informasjon
- Min profil: 

Lærer

- Nettbutikk: Du vil ha tilgang til å utforske produktene i vår nettbutikk, men du kan ikke handle
- Skolens lisenser: Du har tilgang til å få oversikt over innkjøpte lisenser på din skole
- Kundeservice: Rask tilgang til vår kundeservice, pågående saker og informasjon
- Meldinger: Motta meldinger fra oss og vårt system vedrørende dine pågående saker eller annen relevant informasjon
- Min profil: 

Elev

- Nettbutikk: Du vil ha tilgang til å utforske produktene i vår nettbutikk, men du kan ikke handle, og du kan heller ikke se priser
- Mine lisenser: Du vil få tilgang til en oversikt over alle lisenser som er tildelt til deg, og som du kan ta i bruk
- Min profil: