Pendel er mer enn innkjøp

Pendel er på mange måter en forlengelse av det vi i BS Undervisning har drevet med i mange år: Forenkling av læremiddelinnkjøp. I Pendel vil du derfor finne vår nettbutikk i oppdatert og ny drakt, men vi har også tilført flere funksjoner, som skal gjøre det enklere for deg å holde oversikt over læremidlene.

Hvorvidt du har tilgang til de ulike funksjonene reguleres av hva slags rolle du har i Pendel. Les mer om rolletilpasning her.  ??


I nettbutikken får du enkelt oversikt over hva som finnes av trykte og digitale læremidler. Du kan også utforske læremidlene gjennom tekst, film og bilder.

I Skolens lisenser skal det være lett å se hvilke lisenser din skole har kjøpt inn. Du kan også følge med på hvor mange som er tildelt, og om en lisens bør fornyes.

I Lisenstildeling gjør Pendel det mulig å tildele lisenser på en enklere måte. Der hvor innholdsleverandøren godtar det, kan du tildele lisensen direkte i Pendel.

I Mine lisenser vil du etter hvert få oversikt over alle lisensene som er tildelt akkurat deg. En slags bokhylle, med oversikt over alt du har tilgjengelig.

I Økonomimodulen får du raskt og enkelt oversikt over fakturaer, ordrebekreftelser og statistikk. Denne modulen er for de med budsjettansvar.

Kundeservice er også veldig enkle å få kontakt med. På denne siden finner du svar på alt du lurer på!