Pendel


BS Undervisnings oppgave er å gjøre innkjøp av læremidler enkelt. Vi har i alle år hatt gode løsninger for innkjøp og distribusjon av trykte læremidler, men etter hvert som bruken av digitale læremidler i skolen har økt, har vi sett at våre kunder får nye behov.

Kjøp og bruk av digitale læremidler krever nye løsninger. Der hvor bokens format er lik og innkjøpsordningene er satt i system, er innkjøp av digitale læremidler noe helt annet. Derfor startet vi utviklingen av Pendel, som er en smart tjeneste for både trykte og digitale læremidler, tilpasset alle som jobber i skolen.


Våre kunder ønsker seg oversikt over hva som finnes av digitale læremidler, 
og kontroll over hva som er kjøpt inn.

Med Pendel svarer vi på disse behovene.  
 

Kort fortalt er Pendel en videreføring av det vi alltid har drevet med i BS Undervisning. Det er en tjeneste hvor våre kunder enkelt skal kunne få oversikt over hvilke læremidler som finnes, og hva de kan kjøpe gjennom rammeavtalen de har med oss. Vi kunne valgt å oppdatere vår gamle nettbutikk på bsundervisning.no, men fordi det digitale landskapet er litt mer komplekst, har vi valgt å lansere vår nye tjeneste i en ny drakt, og kalle det for Pendel.

Pendel er derfor også mye mer enn bare innkjøp. I tillegg til en oppdatert og bedre nettbutikk, ønsker vi å gi våre kunder oversikt over alle sider av innkjøpsprosessen. I Pendel kan derfor både bestillere og lærere logge inn å få oversikt over hva som finnes, hva som er kjøpt inn, og hva hver enkelt kan ta i bruk. Også elevene vil etter hvert kunne logge inn, og finne sin egen «bokhylle» med digitale produkter.