Faktura og betaling


Hos oss i BS Undervisning får du alt på ett sted. Dette gjelder også når det kommer til faktura og betaling. Vi sender alltid samlet faktura på alle kjøp som gjøres gjennom oss, og har godt etablerte systemer for fakturering og betaling. Dersom du likevel skulle ha spørsmål kan du alltid kontakte vår kundeservice, så hjelper de deg.

Bruk kontaktskjema for å melde inn en sak. Husk å legge inn korrekt sakskategori, og ordrenummer fra din ordrebekreftelse.

 

 • Faktura

  Vi fakturerer våre kunder en gang i måneden, og stort sett i månedsskiftet. Vi forhåndsfakturer aldri, og fakturerer kun leverte ordrelinjer. Dette betyr at varer som ikke er levert, heller ikke vil være med på din faktura. På denne måten kan vi sikre at vi aldri tar betalt for varer som f.eks ikke kan leveres.

  Vær oppmerksom på at enkelte at kunder kan ha andre betalingsbetingelser til grunn i avtalen med oss. Ta kontakt med ansvarlig i din kommune dersom du har spørsmål vedrørende deres avtale.

  Prisavvik

  Vi vil alltid fakturere ut fra den prisen som er oppgitt på det aktuelle bestillingstidspunktet. I helt spesielle tilfeller kan det dessverre forekomme avvik mellom ordrebekreftelse og fakturaen du mottar fra oss. Ofte baserer dette seg på perioden man er i, f.eks. overgang til ulike rabattperioder eller årsskifte - når de fleste varer prisjusteres fra forlagene. Årsak til prisavvik varierer og er individuelt, og vi ber om at spørsmål vedrørende prisavvik stilles til vår kundeservice i hvert enkelt tilfelle.

  Moms

  Bøker (inkludert lydbøker) har som hovedregel momsfritak i Norge. Digitale læremidler, CD'er/DVD'er, CD-rom, særtrykk av lover, samt noe kopieringsmateriell er momspliktige. For momspliktige varer er prisen som vises i nettbutikken vår inklusive.

  EHF-faktura

  I hovedsak leverer vi faktura i EHF-format. I enkelte tilfeller hvor kunden ønsker det har vi også mulighet til å levere faktura på mail eller på papir sendt per post. Dersom det er ønske om dette må du kontakte vår kundeservice.

  Retur og kreditnota

  Dersom du har sendt en retur til oss ber vi om at du likevel betaler fakturaen som normalt. Når vi har mottatt din retur hos oss, vil vi sende kreditnota på de aktuelle varene.

 • Betaling

  Våre kunder skal være trygge på at alle priser er i henhold til rabattene som er mottatt i rammeavtalen, og at de alltid betaler ut fra dette.

  Priser

  Vi regulerer ikke prisene i vår nettbutikk, men tilbyr våre kunder faste rabatter på forlagenes veiledende priser. Dette betyr at våre rabatter er konstante gjennom hele avtaleperioden. Dersom priser likevel endres, baserer dette seg på endringer gjort hos forlagene. Den største prisjusteringer skjer stort sett i starten av året hvor det justeres for den årlige prisindeksen. Våre systemer oppdateres daglig mot Den Norske Bokdatabasen, og prisene som vises i vår nettbutikk vil derfor alltid gjenspeile priser på forlagenes egne nettsider. 

  Rabatter

  Rabattene vi tilbyr våre kunder er tilbudt gjennom rammeavtaler som vi har med kommunene og fylkeskommunene. Rabattene kan ikke endres i løpet av avtaleperioden. På forespørsel kan vi alltid undersøke muligheten for kvantumsrabatter på vegne av våre kunder. 

  Betalingstidspunkt

  Det er den enkelte kundes avtale med oss som regulerer betalingstidspunkt for faktura. Vår generelle hovedregel er at faktura skal betales innen 30 dager fra fakturadato.

  For sen betaling

  Dersom faktura ikke blir betalt innen forfallsdato, vil fakturaen bli purret og rentebelastet. Renteberegningen er på kr 0,729 % og løper fra den datoen fakturaen forfaller og fram til kravet er betalt. Renter blir etterfakturert. Ved store utestående krav over forfall kan kunden bli direkte kontaktet av BS Undervisning. Ta kontakt med kundeservice snarest mulig dersom noe er uklart vedrørende fakturering.

Fikk du ikke svar på det du lurte på? Kontakt vår kundeservice her:
 

Kontaktskjema