Tilpasset deg og din rolle


Vi vet at arbeidshverdagen er ulik avhengig av hvilken rolle og hva slags arbeidsoppgaver du har. For at Pendel skal være tilpasset deg i størst mulig grad, baserer Pendel seg på et "rolle-system". Dette betyr at Pendel ser ulikt ut for for eksempel en skoleeier og en lærer. Man vil også ha tilgang til å gjøre ulike ting i Pendel, basert på hvilken rolle man har. Rollen får man tildelt via Feide-systemet, men dersom tilgangene ikke stemmer helt overens med hva du faktisk har behov for å gjøre i Pendel, kan tilgangene også tilpasses av en adminsitrator på skolen din. 

Nedenfor forklarer vi de ulike rollene, deretter kan du lese litt om tilgangkontrollen i Pendel.

Skoleeier/Admin ??

Som skoleeier er du "øverste nivå" i Pendel. Som et utgangspunkt har du alle tilganger, som betyr at du kan gjøre alt. Det viktigste for deg som skoleeier vil antagelig være å få oversikt over skolene, og få et helhetlig bilde av hva som er kjøpt inn osv... blabla.. statistikk... blabla.. dette er ikke klart! 

Bestiller

Bestilleren er på mange måter kjernen i vår virksomhet, og som bestiller skal derfor Pendel være et godt hjelpemiddel for deg. Som bestiller har du mer eller mindre alle tilganger i Pendel... blabla... 

Lærer

I hovedsak skal Pendels betydning for læreren være oversikten. Du vil ha tilgang til å se vår nettbutikk, men du kan ikke handle. Dette fordi en slik tilgang ligger hos rollen "bestiller". Dersom du skulle få behov for å handle, må en administrator på skolen din åpne for tilgangen til å handle. Dette gjøres enkelt i tilgangskontrollen. Som lærer gir Pendel deg også mulighet til å se alle skolens innkjøpte lisenser... blabla.. 

Elev

Elever har også behov for kontroll og oversikt, og nettopp derfor ønsker vi også å tilby elevene mulighet for dette i Pendel. Elever kan logge inn i Pendel med sin Feide-bruker, og få mulighet til å klikke seg videre inn på "Mine lisenser". Her får eleven en slags "bokhylle" hvor den kan se digitale lisenser som er tildelt den enkelte elev. Dersom leverandøren har åpnet for det, vil eleven også kunne klikke seg videre inn på læremiddelet herfra. ... blavla..
 

Tilgangskontroll

Tilgangskontrollen er stedet i Pendel hvor administrator kan redigere og tilpasse hvem som skal kunne gjøre og se hva i Pendel. Du finner tilgangskontrollen på startsiden, etter at du har logget inn. Her får du opp en oversikt over alle på din skole som har logget seg inn i Pendel, og som du deretter kan tilpasse tilgangene til.... blabla...