Skolens lisenser og lisenstildeling


I denne modulen finner du en totaloversikt over alle innkjøpte lisenser på skolen din. Du kan se hvilke lisenser som er kjøpt inn, hvor mange som er i bruk og tilgjengelige, og når de utløper. På denne måten kan lærere enkelt få oversikt over lisensene som er tilgjengelig på skolen, f.eks. dersom det er kjøpt inn en skolelisens.

Lisensene er i utgangspunktet sortert etter lisensperiode, men for å finne frem i oversikten kan du også filtrere ytterligere på lisenstype (elevlisens/enkeltlisens) eller status (aktiv/utløpt). I søkefeltet kan du i tillegg søke på tittel, forlag, ISBN el. 

Dersom skolen din har kjøpt inn lisenser utenfor Pendel, kan disse enkelt legges til manuelt i oversikten ved å klikke på «Legg til lisens». 

Ved behov for å kjøpe flere lisenser, kan du enkelt gå rett til kassen med hurtigkjøp for hvert enkelt produkt ved å velge «Kjøp flere lisenser».

Lisenstildeling
Dersom din bruker har utvidede rettigheter i Pendel, er det også på denne siden du kan tildele lisenser til lærere og elever ved skolen din. Du tildeler lisenser ved å trykke på ikonet for «Lisenstildeling» på det læremiddelet du ønsker å tildele. Trykk på ikonet for å tildele, og velg om du vil tildele til grupper eller enkeltpersoner. Lisensene vil fortløpende bli synlig under modulen «Mine lisenser» hos den enkelte lærer eller elev, etter hvert som du legger de til.

Får du ikke opp lærere og elever som forventet? Be en lærer i hver av gruppene om å logge inn i Pendel én gang, så vil hele gruppen bli synlig. Du kan lese mer om grupper i Pendel her.

Lisenstildeling er under stadig utvikling (Sist oppdatert 24.08.23)
Med Pendel skal tildeling av de digitale lisensene bli enklere. Målet er at du som bestiller og tildeler læremidlene, skal kunne tildele alle lisenser utelukkende i Pendel. Dette jobber vi med, og for de fleste produkter fungerer dette allerede som det skal. Men ettersom de ulike leverandørene har ulike systemer så tar det dessverre noe lenger tid med andre.

Merk at hos Gyldendal, Cappelen Damm og Fagbokforlaget må elev ha logget inn hos dem en gang før lisenser kan tildeles.