Gruppeoversikt


I gruppeoversikten i Pendel får du opp en totaloversikt over alle gruppene dine skole har registrert i Feide. Gruppene er hentet fra Feide sine systemer, og kan derfor ikke redigeres eller endres på noen måte direkte i Pendel. Ved behov for endringer må dette gjøres i Feide sine systemer, av en Feideadministrator i kommunen eller fylkeskommunen du jobber i. 

I gruppeoversikten får du oversikt over tilknyttet fagkode, og antall elever og lærere som hører til i hver gruppe. Ved å klikke deg inn på en bestemt gruppe vil du også kunne se navnene på alle de aktuelle medlemmene i hver av gruppene, både lærere og elever. Klikker du deg inn på den måten vil du også kunne se hvilke digitale lisenser som er tildelt til de ulike gruppene. 

Vi henter inn gruppene for å forenkle lisenstildelingen. Selve tildelingen av lisenser gjøres i modulen «Skolens lisenser og lisenstildeling». Merk at din bruker i Pendel må ha utvidede tilganger for å kunne gjøre dette. 

Er ikke gruppene synlige?
For at skolens grupper skal bli synlig i Pendel må minst én person i hver gruppe ha logget inn i Pendel minst én gang. I påvente av at elever skal ta i bruk Pendel, bør dette være lærere. Be aktuelle lærere på din skole om å logge inn. Etter hvert som et gruppemedlem logger inn, vil de ulike gruppene også bli synlige, inkludert alle medlemmer. Du kan dermed benytte gruppeoversikten til å tildele lisenser på en enklere måte. 

Vi henter informasjon om grupper fra Feide sine systemer. Dersom du ikke benytter Feide for innlogging, så vil ikke gruppene bli synlige for deg i gruppeoversikten i Pendel. Dette gjelder også øvrige funksjoner, som for eksempel lisenstildeling. Les mer om dette på «Skolens lisenser og lisenstildeling».