Lisenstildeling er under utvikling


Med Pendel skal tildeling av de digitale lisensene bli enklere. Målet er at du som bestiller og har ansvaret for å tildele læremidlene, skal kunne tildele alle lisenser utelukkende i Pendel. Dette jobber vi med, og for noen produkter fungerer dette allerede som det skal. Men ettersom det er mye ulike systemer hos de ulike leverandørene, tar det dessverre noe lenger tid med andre.

Dette betyr at du enn så lenge må tildele lisensene via leverandørenes egne sider, slik som du alltid har gjort. I etterkant kan du gå tilbake og tildele disse i Pendel også, dersom du ønsker det.

Følg med i Pendels meldingsmodul, så får du beskjed når dette er klart!