Fornyet avtale med Vestfold og Telemark

BS Undervisning har igjen fått fornyet tillit fra Vestfold og Telemark fylkeskommune. Vi fortsetter å levere trykte og digitale læremidler, og lisensadministrasjonssystem, til over 20 videregående skoler.
  • BS Undervisning
  • 20/06/2023
  • Sist endret 22, juni 2023
logo vestfold og telemark fylkeskommune
logo vestfold og telemark fylkeskommune
logo vestfold og telemark fylkeskommune

Gjennom flere år har vi hatt et langt og godt samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune, både før og etter sammenslåing, og vi ser frem til å fortsette dette gode samarbeidet. Kontrakten vil videreføres etter oppløsning til to fylker i 2024. 

Rundt 15 000 elever og 3000 lærlinger og lærekandidater omfattes av Vestfold og Telemarks utdanningstilbud. Avtalen omfatter skolebøker og digitale læremidler til de videregående skolene og andre fylkeskommunale opplæringsvirksomheter. Og har en årlig estimert verdi til NOK 20.000.000. Avtalen har en varighet på to år, med mulighet for forlengelse på ytterligere to år.

Vi gleder oss til et videre godt samarbeid! Og ønsker skolene hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss ved spørsmål.