Fornyet tillit fra Viken fylkeskommune

BS Undervisning har igjen fått fornyet tillit fra Viken fylkeskommune. I april i fjor valgte Viken fylkeskommune å fornye kontrakten med oss for levering av digitale læremidler. Nå har vi nylig fått tildelt kontrakt også for levering av trykte læremidler. 
  • 20/03/2024
  • Sist endret 20, mars 2024

Gjennom flere år har vi hatt et langt og godt samarbeid med Viken fylkeskommune, både før og etter sammenslåing, og vi ser frem til å fortsette dette gode samarbeidet. Kontrakten vil videreføres etter oppløsning i 2024. 

Viken fylkeskommune driver 58 videregående skoler, med til sammen 44.500 elever og 5500 lærere. Avtalen omfatter alt innkjøp av produkter som faller inn under bokgruppene 1.2-7 og 9, til skoler og andre oplæringsvirksomheter. Og har en årlig estimert verdi til NOK 46.000.000. Avtalen har en varighet på totalt fire år.

Vi gleder oss til et videre godt samarbeid. Og ønsker skolene hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss ved spørsmål.