Gratis læringsressurser i Pendel

Det finnes en rekke gode læringsressurser for skolen som hverken koster penger eller krever innlogging. Vi har derfor laget en ressursbank med et utvalg, slik at du som administrator kan gjøre disse tilgjengelig for lærere og elever. 
 • BS Undervisning
 • 23/01/2024
 • Sist endret 23, januar 2024

I tillegg til å ta i bruk innkjøpte lisenser, kan lærer nå benytte seg av åpne læringsressurser som verdifullt supplement i undervisningen direkte fra Pendel. Utvalget er tverrfaglig og laget spesielt for grunnskolen og videregående opplæring, balnt annet finner du følgende:

 • Lær Kidsa Koding
 • FN Filuren
 • Matematikksenteret
 • Lesesenteret
 • NDLA
 • NRK Skole
 • Kildekompasset
 • Miljøagentene
 • NRK Super 

Læringsressursene er tilgjengelig i en egen fane i modulen «Skolens lisenser og lisenstildeling»:

 

Bli kjent med ressursene

Ved å klikke på tittelen på ressursen i «Skolens lisenser og lisenstildeling», for eksempel «Faktisk.», ser du informasjon om innhold og målgruppe:

Det er også mulig å trykke på nettadressen for å komme direkte til nettsiden:

 

 

Tildeling

Administrator i Pendel tildeler ressursene på samme måte som ved tildeling av lisenser til lærer og elev.  Når ressursene er tildelt, blir de umiddelbart tilgjengelig i modulen «Mine læremidler». Slik får lærer og elev alle digitale tilganger samlet på ett sted:

Bruker føres direkte til nettsiden til den aktuelle ressursen når han/hun trykker på ressursen.

 

Legg til ekstra læringsressurser selv

Det er også mulig å legge til ressurser etter eget ønske ved å trykke på knappen «Legg til læringsressurs». Da vil dette vinduet åpne seg:

Fyll inn aktuell informasjon og trykk på knappe «Legg til».