Hva er en rammeavtale?

En rammeavtale er et gjensidig samarbeid mellom en innkjøper og en leverandør. Den skal blant annet være med på å forenkle rutiner for kunder, sørge for et rettferdig konkurranseutsatt marked, og virke til fordel for begge parter.

Hva er en rammeavtale?
En rammeavtale er en avtale mellom en innkjøper og en leverandør. Den fastsetter vilkårene for kjøp av en produktgruppe innenfor en gitt tidsperiode. Ofte inngår man rammeavtale på de produktene man bruker mye, som for eksempel skolebøker. Innkjøper forplikter seg ikke til å handle for et bestemt beløp, men til å handle av en bestemt leverandør.

Når ønskes rammeavtale?
Det er bestemt ved lov at alle offentlige innkjøp på over 1.3 millioner kroner årlig skal utlyses gjennom konkurranse. Skoleeier (kommune/fylkeskommune) legger sitt totale kjøp av læremidler ut på anbud. På denne måten gis alle leverandører mulighet til å komme med sitt tilbud for en rammeavtale. BS Undervisning pleier å svare på slike anbud.

Hvem får rammeavtale?
Den leverandøren som kan innfri alle krav på best mulig måte (målt mot kriteriene satt av oppdragsgiver/skoleeier i konkurransegrunnlaget), vinner anbudskonkurransen, og skriver rammeavtale med skoleeier. I avtalen ligger det spesifisert rettigheter og forpliktelser når det gjelder rabatter, kundeservice, varelevering og annet. For leverandøren innebærer en avtale blant annet en rett og plikt til å levere den bestemte produktgruppen.

Hva skal kjøpes gjennom rammeavtalen?
Om skolen din har rammeavtale med BS Undervisning, skal alle læremidler som er omfattet av avtalen handles hos oss. Vi kan levere alt av trykte læremidler fra alle norske forlag og andre leverandører, og vi kan også levere det meste som finnes digitalt. Dersom det skulle finnes produkter vi ikke kan levere, kan man selvsagt handle disse andre steder. Innkjøp av produkter vi har i vårt sortiment, men som handles utenfor rammeavtalen, regnes som en ulovlig anskaffelse.

Får jeg alltid best pris gjennom rammeavtalen?
Anbudskonkurransen sikrer at skoleeier alltid får de beste vilkårene på sitt totale innkjøp, når det tas hensyn til pris, service og eventuelt andre ønsker og krav. Dette er til syvende og sist også hovedhensikten med en rammeavtale, at innkjøper skal være trygg på at rabattene og vilkårene som er forhandlet fram, er de beste i markedet.