Hils på våre nye ansatte

De siste månedene har vi styrket laget vårt på flere områder. Vi har nå to nye og kloke hoder i vårt kundesenter, og to nye salgs- og markedskonsulenter i vår markedsavdeling.  
bilde av en mann og tre damer

Harman, kundekonsulent i BS Undervisning
Harman er nyansatt ved BS Undervisnings kundesenter. Han har lang erfaring fra kundesenter fra tidligere jobber, og har jobbet med både salg og saksbehandling tidligere. Med en bakgrunn i markedsføringsledelse fra BI i Oslo møter han deg med et smil både på telefon og på e-post.

Marianne, kundekonsulent i BS Undervisning
Marianne er er nyansatt ved BS Undervisnings kundesenter. Hun har tidligere studert litteratur, og har erfaring fra både bokhandel og skolebibliotek. Til sommeren er hun ferdig med en bachelor i informatikk, med fordypning i design, bruk og interaksjon.

Jannicke, markedskonsulent i BS Undervisning
Jannicke kommer rett fra klasserommet hvor hun har jobbet som lærer de siste 12 årene. Hun har hovedsakelig undervist i matematikk og norsk, men også andre fag. I tillegg har hun hatt en rolle som digitalveileder ved skolen, vært med på å vurdere hvilke digitale læremidler som skal kjøpes inn og tas i bruk, samt hatt ansvar for å lære opp, og veilede, ansatte i læremidlene.

Caroline, markedskonsulent i BS Undervisning
Caroline har de siste årene jobbet som redaksjonskonsulent i barnetrinnsredaksjonen i Gyldendal Undervisning. Der har hun arbeidet med revisjonen av læreverket Salto i henhold til Fagfornyelsen. Caroline er utdannet grunnskolelærer med master i norsk og har undervisningserfaring på barnetrinnet.