BS Undervisning og Neddy inngår strategisk samarbeid

Sammen sørger vi for bedre innkjøp og bredere bruk av alle typer læremidler.
  • 21/09/2023
  • Sist endret 21, september 2023

Det er med stor glede og stolthet vi nå kan fortelle at selskapene går inn i et strategisk partnerskap. BS Undervisning står bak Pendel, Norges største markedsplass for alle typer læremidler. Neddy har utviklet en plattform som beriker og anbefaler læringsinnhold gjennom førsteklasses brukerdesign og maskinlæring.

Vårt felles mål er å levere best mulig læringsopplevelser for den enkelte elev, på en trygg måte.

BS Undervisning har med Pendel lenge tilbudt en plattform for innkjøp og administrasjon av alle typer læremidler. Samtidig ser vi at markedet for læremidler er i endring og vi må være forberedt på nye modeller for kjøp av læremidler, sier markedssjef i BS Undervisning, Linn Almén.

I samarbeid med Neddy skal vi nå lage plattformen som fortsatt sørger for de gode innkjøpene, men som også tar læremidlene inn til klasserommet og den enkelte elev, fortsetter hun.

Veien videre

Med avtalen får Neddy ansvaret for å utvikle neste generasjons plattform for innkjøp og administrasjon av læremidler. Neddys eksisterende tjenester innlemmes i plattformen, og vil med det gjøre det enklere å finne relevant og tilgjengelig læringsinnhold for elever og lærere over hele landet.

- Jeg er utrolig stolt over hvor langt teamet har tatt Neddy på kort tid, sier leder for produkt Ida Dahl.

Med BS Undervisning får vi en partner som gjør det mulig for oss å realisere de virkelig store visjonene. Jeg gleder meg enormt til å ta neste steg i Neddys utvikling sammen med BSU, avslutter Dahl.

Om Neddy AS

Barn lærer på forskjellige måter og i ulikt tempo. Med riktig bruk av teknologi kan vi tilrettelegge for nettopp det. Neddy har siden oppstarten i 2020 utviklet digitale tjenester med mål om å skape personlige læringsreiser for hvert eneste barn, blant annet ved å fremheve alle de fantastiske læremidlene som er tilgjengelig.

Vi har jobbet tett med praksisfeltet helt fra oppstarten, og Neddys løsninger benyttes i dag i en rekke kommuner i Norge.

Om BS Undervisning AS

BS Undervisning ble etablert i 2006 og er et heleid datterselskap av Biblioteksentralen SA. BSU skal være den foretrukne forhandlerkanal og totalleverandør av læremidler til det norske utdanningsmarkedet. Med læremidler mener vi alle typer trykket og digitalt undervisningsmateriale.  
 
BSU er en nøytral og uavhengig forhandler og skal være en verdiøkende partner i verdikjeden. Selskapet har en vesentlig posisjon i markedet og selger læremidler over inngåtte avtaler med norske kommuner og fylkeskommuner. 

Spørsmål?

Ta kontakt med markedssjef Linn Almén på linn.almen@bsundervisning.no