Ny avtale med innkjøpssamarbeidet på Møre

I desember i fjor var innkjøpssamarbeidet på Sunnmøre, ROR-Innkjøp og Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII)  ute på en ny anbudsutlysning for trykte og digitale læremidler. Nylig annonserte samtlige 25 kommuner i samarbeidet, med Ålesund kommune i spissen, at de ønsker å videreføre kontrakten med oss.

Nytt i denne omgangen var at kunden valgte å dele opp konkurransen i to kontrakter, en for digitale- og en for trykte læremidler. BS Undervisning ga tilbud på begge delkontrakter, og vi gikk seirende ut av begge konkurranser. Det er vi veldig stolte av. 

BS Undervisning vil dermed igjen gå i gang med et samarbeid med Innkjøpssamarbeidet på Sunnmøre, ROR-Innkjøp og Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII), og vi gleder oss masse til dette. 

Kontrakten omfatter innkjøp av både digitale og trykte læremidler for totalt 25 kommuner, i tillegg til bruk av vår tjeneste Pendel. I Konkurransen ble det forespurt "tilgang til en brukervennlig, effektiv og fremtidsrettet webløsning for oversikt og administrasjon", - og her svarer Pendel naturligvis på alle kundens krav. 

Avtalen har en løper over fire år, (2+1+1), og har en total verdi på ca. NOK 40 - 60 mill. ekskl. mva. totalt (inkl. opsjoner).