Digitale læremidler - Hva er hva?

Bruken av digitale læremidler i undervisningen øker, og med det dukker det også opp nye ord vi må forholde oss til. Noen har stålkontroll, mens andre kan oppleve det som vanskelig å få oversikt over mangfoldet av produkttyper og uttrykk. For hva er egentlig forskjellen på en Smartbok og en Unibok? Og hvordan var dette med Brettbok igjen?

Digitale produkter for skolen kommer i mange former, og som en felles betegnelse kaller vi ofte alt sammen for «digitale læremidler». Stadig flere skoler tar i større grad i bruk digitale læremidler, både for undervisning i klasserom, til selvstendig læring og for elever med spesielle behov. De aller fleste norske forlag tilbyr i dag digitale versjoner av lærebøkene sine. I tillegg lager de elevressurser og nettsteder til læreverkene, samt lærer- og tavleressurser. Samtidig finnes det en rekke leverandører som tilbyr selvstendige apper eller nettsteder til bruk i skolen.

Et digitalt produkt kan enten være gratis eller selges som lisens til en gitt pris. Lisensene selges ofte på kommunenivå, skolenivå eller helt ned på enkeltelevnivå. Felles for dem er at de som regel har en form for innlogging, enten via Feide eller gjennom passord og brukernavn. Det finnes også mange frittstående nettsteder og applikasjoner som er helt gratis. Mange av dem er gode, men skal du benytte disse kan det være verdt å merke seg at ikke alle er kvalitetssikret opp mot lærerplanen.

E-bøker
De aller fleste lærebøker finnes også som digital bok. I den digitale utgaven av læreboka ligger det ofte mange nyttige funksjoner, slik som innlest tekst, søkefelt og mulighet for å utheve eller markere skrift. E-bøker selges gjerne som en lisens pr. elev, og finnes i ulike formater avhengig av hvilket forlag de kommer fra. Eksempler på slike formater er Smartbok (Gyldendal), Unibok (Aschehoug og Cappelen) og d-bok (Fagbokforlaget). I tillegg tilbys mange lærebøker som Brettbok. Brettbok er et digitalt format som flere av forlagene benytter seg av, og disse bøkene selges gjennom en egen leverandør, som kaller seg for Brettboka.

Elevressurser og -nettsteder
De fleste læreverk som brukes i grunnskolen har egne elevnettsteder tilknyttet det enkelte verk. Tilgangen til disse nettstedene er enten gratis eller selges som lisens pr. elev. På elevnettstedene kan man for eksempel finne interaktive oppgaver, lyd, bilder og film. Noen av leverandørene har valgt å samle alle sine digitale produkter under ett felles navn, eller på en felles nettside. Eksempel på en slik side er Aschehougs Lokus, som gir en oversikt over de digitale produktene akkurat dette forlaget tilbyr. Lisensene til produktene kjøpes enkeltvis.  

Lærerressurser og -nettsteder
Forlagene og de andre leverandørene av digitale læremidler lager også ofte digitale lærerressurser spesielt utformet for de som skal undervise i det respektive faget eller verket. I lærerressursene finner man ofte blant annet ekstra nettoppgaver, prøve- og vurderingsmateriell, fasit og årsplaner som er relevant for undervisningen. Noen lærerressurser er gratis mens andre selges som lisens pr. lærer.

Tavleressurser
Dette er digitale produkter som er tilpasset bruk på digitale tavler eller annen type framviser. Innholdet i tavleressursene er ofte knyttet opp mot innholdet i papirbøkene og fungerer som et verktøy for læreren i klasserommet. Tavleressurser inneholder bl.a. lyd, musikk, bilder, filmer, animasjoner, oppgaver og sanger. Disse digitale læremidlene selges gjerne som skolelisens (én lisens pr. skole), alternativt én lisens pr. lærer.

Digitale ordbøker
Det finnes digitale ordbøker til alle nivåer og på en rekke språk. Med de digitale ordbøkene får brukeren umiddelbar tilgang til ordoppslag, synonymer m.m. Mange digitale ordbøker har talesyntese-funksjon. Det innebærer at ordet eller betydningen av ordet leses opp. Digitale ordbøker selges ofte som lisens pr. bruker.

Selvstendige apper og nettsider
Det finnes også flere leverandører som tilbyr selvstendige apper eller nettsteder laget for undervisning. Flere av disse er gratis, og mange av appene kan lastes ned fra App Store eller Google Play. Mangfoldet er stort, og ikke alt er kvalitetssikret, men vi har flere gode aktører i det norske markedet som ofte inkluderer lærere og spesialister i utviklingen av fagstoffet. Denne typen læremidler selges ofte som elev-, skole-, eller kommunelisens. Eksempler på slike kan være Creaza eller Kikora.

BS Undervisning har i dag over 3000 digitale læremidler fra norske forlag og leverandører for salg på sine nettsider. Det meste som er i salg på det norske markedet er tilgjengelig i nettbutikken, og dersom du ikke finner det du er på jakt etter, kan det ofte skaffes på forespørsel. Se deg rundt i nettbutikken, og ta kontakt ved spørsmål.