EC-Play

En verden av musikalske muligheter! Mestring, glede, utvikling og inkludering til ALLE elever, uansett bakgrunn og forutsetninger.
  • BS Undervisning
  • 13/10/2023
  • Sist endret 13, oktober 2023

EC-Play er en plattform som gir deg alt du trenger for å skape verdens beste musikkundervisning. EC-Play står for «Everyone Can Play» og alle verktøy og undervisningsopplegg tar utgangspunkt i at ALLE skal føle mestring, glede, utvikling og inkludering i musikkundervisningen. De har utviklet en metodikk og pedagogikk for klasseledelse som tillater alle å føle på mestring i musikkfaget, uten å være avhengig av musikkompetanse hos læreren. Dette kaller de «differensiert læring i fellesskap». De som mestrer fort får nye utfordringer, mens de som trenger lengre tid får mestre på sitt nivå. Men alle spiller sammen, uansett. Dette er med på å gjøre musikkfaget til en arena for samspill, samhandling og samarbeid, og utvikler gode klassemiljø gjennom personlig, relasjonell, tverrfaglig og musikalsk utvikling!

Verktøyene er godt egnet både for musikkundervisning, PPT og SFO.

I tillegg til en ressursbank med undervisningsopplegg som kan gjennomføres både med og uten instrumenter tilbyr EC-Play blant annet innhold til ClassBand, Kor, BoomWhackers, Ukulele, Gitar, Piano og Bass.

 

EC-Play finner du i Pendel her!